Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Stevan Baraksadić pr.
Mobilija
Kalja Petra Prvog 49
22000 Sremska Mitrovica
Fiksni telefon: +381 (0) 22 614 621
Mobilni telefon: +381 (0) 63 518 637
mobilija@europe.com
Web:  www.mobilija.com

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619